Горячая линия / Hot Line WhatsApp +4792804147

 Donate Bitcoin: 1GPfstCGosvJqUQSQNBaJ7SETtk5HTB3DS

ALGA KARAKALPAKSTAN

©2017-2020 ALGA KARAKALPAKSTAN

March 15, 2018

Ким един теги таза журт перзенти!

Неге сада минезиннен айыкпайсан?!

Тарийхына назер тасла зор дарбенти!

Карап турсам алданыудан тойыкпайсан!

Садалыгын аззи жерин жаным халкым,

Бул тарийхта коп жерлерде шыккан данкын!

Азат болсын десен еген арман етип,

Тек озине исен жане озин...

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload